Kontakt

B AGRO Březová s.r.o.
+420556307292
+420603548074

Facebook


CM 1800

Hodnocení Hodnocení Hodnocení Hodnocení Hodnocení 1 hodnocení
 

CM 1800 CM 1800 CM 1800

 
Leštič palubních desek a ostatních částí z plastu a pryže.
Dostupnost Skladem
Cena 1 399 Kč bez DPH
Cena vč. DPH 1 692,79 Kč
Počet (ks)

   

Značka Allegrini S.p.A., Itálie
Kategorie Technická chemie
 

Leští a projasňuje palubní desky, ovládací panely, všechny plastové díly a gumy od auta. Chrání je před nepřízní počasí. Dobré mazivo pro pohyblivé mechanické části. Barel 20 kg.

 ZPŮSOB POUŽITÍ:

Nanesete přípravek hadříkem nebo houbičkou na požadovaný povrch. Vyčkáte několik sekund a setřete čistým, suchým hadříkem.

 OBSAHUJE:

Heptan > 50%, označení CE 203-563-8 

R 11 Vysoce hořlavý. R 38 Dráždí kůži. R 50/53 Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. R 65 Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic. R 67 Vdechování par může způsobit ospalost a závratě. S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí. S 9 Uchovávejte obal na dobře větraném místě. S 16 Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – Zákaz kouření. S 29 Nevylévejte do kanalizace. S 60 Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněn jako nebezpečný odpad. S 61 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy. S 62 Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

 

 

 
 

 


Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.