Super AZ 1 l

Neohodnoceno
224 Kč –44 %
Super AZ 1 l
224 Kč –44 % 126 Kč 104 Kč bez DPH
Skladem
Univerzální alkalický čistič, silný odmašťovač, ideální na čištění plechů automobilu, nákladních aut i plachet, cisteren, lodí, karavanů, vlaků. Láhev 1 l.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Univerzální alkalický čistič, silný odmašťovač, ideální na čištění plechů automobilu, nákladních aut i plachet, cisteren, lodí, karavanů, vlaků. Nepostradatelný pro dokonalé čištění průmyslových podlah, garáží, dílen, mechanických dílů, motorů, plastových a kovových povrchů.

POUŽITÍ:

Při běžném čištění: použijte 2-4 % roztok naředěný vodou, rovnoměrně naneste lehkým mechanickým třením. Dobře opláchněte.

Při čištění hůře odstranitelných skvrn: použijte ředění od 10% do 20 %.

Při použití strojového čištění: se doporučuje přidání přípravku omezujícího pěnění v nádržích čistících strojů.

VAROVÁNÍ:

Dodržujte doporučené ředění. Nepoužívejte na hliník a slitiny hliníku. Horké povrchy je nutné nejprve zchladit vodou před nanesením čistícího roztoku. Nepracujte na přímém slunci, případně pracujte ve stínu. Nanášejte od zdola nahoru.

OBSAHUJE:

> 2% < 5% Hydroxid draselný CAS: 1310-58-3, > 2% < 5% Kyselina etidronová CAS: 2809-21-04, > 5% < 10% ethoxylovaný mastný alkohol, > 1% < 5% Kationtové povrchově aktivní látky

 

R 35 Způsobuje těžké poleptání. R 43 Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží. R 52/53 Škodlivý pro vodní organismy, můžu vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí. S 25 Zamezte styku s očima. S 26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. S 36/37/39 Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. S 45 V případě úrazu nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li to možno, ukažte toto označení). S 60 tento materiál a jeho obal musí být zneškodněn jako nebezpečný odpad. S 64 Při požití vypláchněte ústa velkým množstvím vody (pouze je-li postižený při vědomí).