Kontakt

B AGRO Březová s.r.o.
+420556307292
+420603548074

Facebook


Super AZ 1 l

Hodnocení Hodnocení Hodnocení Hodnocení Hodnocení 2 hodnocení
 

Super AZ 1 l

 
Univerzální alkalický čistič, silný odmašťovač, ideální na čištění plechů automobilu, nákladních aut i plachet, cisteren, lodí, karavanů, vlaků. Láhev 1 l.
Dostupnost Skladem
Běžná cena 223,85 Kč
Ušetříte 97,82 Kč (–44 %)
Cena 104,16 Kč bez DPH
Cena vč. DPH 126,03 Kč
Počet (ks)

   

Značka Allegrini S.p.A., Itálie
Kategorie Technická chemie
 

Univerzální alkalický čistič, silný odmašťovač, ideální na čištění plechů automobilu, nákladních aut i plachet, cisteren, lodí, karavanů, vlaků. Nepostradatelný pro dokonalé čištění průmyslových podlah, garáží, dílen, mechanických dílů, motorů, plastových a kovových povrchů.

POUŽITÍ:

Při běžném čištění: použijte 2-4 % roztok naředěný vodou, rovnoměrně naneste lehkým mechanickým třením. Dobře opláchněte.

Při čištění hůře odstranitelných skvrn: použijte ředění od 10% do 20 %.

Při použití strojového čištění: se doporučuje přidání přípravku omezujícího pěnění v nádržích čistících strojů.

VAROVÁNÍ:

Dodržujte doporučené ředění. Nepoužívejte na hliník a slitiny hliníku. Horké povrchy je nutné nejprve zchladit vodou před nanesením čistícího roztoku. Nepracujte na přímém slunci, případně pracujte ve stínu. Nanášejte od zdola nahoru.

OBSAHUJE:

> 2% < 5% Hydroxid draselný CAS: 1310-58-3, > 2% < 5% Kyselina etidronová CAS: 2809-21-04, > 5% < 10% ethoxylovaný mastný alkohol, > 1% < 5% Kationtové povrchově aktivní látky

 

R 35 Způsobuje těžké poleptání. R 43 Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží. R 52/53 Škodlivý pro vodní organismy, můžu vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí. S 25 Zamezte styku s očima. S 26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. S 36/37/39 Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. S 45 V případě úrazu nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li to možno, ukažte toto označení). S 60 tento materiál a jeho obal musí být zneškodněn jako nebezpečný odpad. S 64 Při požití vypláchněte ústa velkým množstvím vody (pouze je-li postižený při vědomí).

 
 

 


Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.