VZOR - Uplatnění práva z vadného plnění (dříve reklamace)

 

Vaše jméno a příjmení
Vaše adresa
Váš telefon a email

 

B AGRO Březová s.r.o.
Březová 130
747 44 Březová
IČ: 268 53 906
email: reklamace@b-agro.cz
Pokud zasíláte přímo do autorizovaného servisu, napište jejich kontakty

 

Místo, datum

 

Uplatnění práva z vadného plnění


Vážení,
dne ... , jsem ve vašem eshopu www.agrosklad.cz zakoupil/a ...(identifikace zboží). ... (Popis závady na zboží).

Vzhledem k tomu, že se zřejmě jedná o vadu odstranitelnou, žádám vás o opravu ... (identifikace zboží) - jasné uplatnění práva z vadného plnění - výběr - § 2106 a § 2107 zákona č. 89/2012 Sb., a to nejpozději v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů.

Zároveň vás žádám o vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem právo uplatnil/a, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace požaduji. Následně potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání.

Předem děkuji za kladné vyřízení


..........................................................
(vlastnoruční podpis)


Přílohy:
- Kopie kupního dokladu